Suomalainen cleantech-osaaminen on huipputasoa

Cleantechin eli puhtaan teknologian osaaminen on Suomessa maailman huippua ja jo vuosien ajan Suomi sijoittunut komeasti maailmanlaajuisissa cleantech-vertailuissa. Erityisesti Suomi on saanut kiitosta alan kasvuyritysten innovatiivisuudesta. Kyseessä on koko Pohjoismaat kattava ilmiö, sillä myös Ruotsi ja Tanska menestyvät mittauksissa erinomaisesti. Toisaalta ympäristöliiketoiminnan alalla vallitsee kova kilpailu ja maiden täytyy pystyä jatkuvasti houkuttelemaan uusia investointeja pysyäkseen mukana kasvussa.

Cleantech ei varsinaisesti ole oma rajattu teollisuudenalansa, vaan termillä voidaan tarkoittaa kaikkea luonnonvarojen kestävää käyttöä mahdollistavia tuotteita, palveluita, teknologiaa ja prosesseja. Tähän kuuluvat mm. kierrätys, erilaiset puhdistusmenetelmät, entistä toimivammat liikenneratkaisut ja energiatehokkuuden parantaminen.

Ympäristöhaasteiden ratkaiseminen on kaikkien yhteinen tavoite. Suomen erityisosaaminen näkyy energian, erilaisten materiaalien ja veden tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtäävissä ratkaisuissa sekä bioenergian, biopolttoaineiden ja sähkön- ja lämmöntuotannossa. Cleantech-markkinat kasvavat jatkuvasti, globaalilla tasolla noin 7-8 prosenttia vuodessa. Joka toinen vuosi Euroopan Unioni palkitsee kilpailun kautta yrityksiä, jotka ovat onnistuneet erityisen ympäristöystävällisessä ongelmanratkaisussa.

Ympäristöteknologia tarjoaa ratkaisuja tulevaisuuteen

Ympäristö- ja energiateknologia pyrkii vastaamaan nykyajan haasteisiin, kun väestö kasvaa edelleen ja ihmiset asuvat entistä tiheämmin kaupungeissa. Luonnonvarat ovat rajallisia, joten niitä täytyy oppi hyödyntämään entistä tehokkaammin. Tästä on kyse myös mm. Pariisin ilmastosopimuksessa, johon useimmat maailman maat ovat sitoutuneet. Cleantech-yritykset pyrkivät tarjoamaan uusia ja innovatiivisia keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa cleantechin kehittäminen on kirjattu tavoitteeksi myös valtion toimesta ja siihen panostetaan reilusti.

Suomessa on tällä hetkellä noin 2 000 cleantech-yritystä ja alan liikevaihto pyörii vuosittain noin 30 miljardissa eurossa, kasvaen tasaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa suomalaisten cleantech-yritysten liikevaihto 50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Kannattavuus perustuu suurelta osin vientiin ja Suomen tärkeimpiä vientimaita ovat Saksa, Kiina, Venäjä ja Intia. Jotta vienti olisi mahdollisimman tehokasta, sitä koordinoidaan yhteisen Cleantech Finland -ohjelman kautta.

Osaaminen houkuttelee sijoittajia ja asiantuntijoita Suomeen

Ympäristö- ja energiateknologian yritykset houkuttelevat Suomeen asiantuntijoita kaikkialta maailmasta ja synnyttävät uusia työpaikkoja myös suomalaisille. Työ- ja elinkeinoministeriö kaavailee, että uusia työpaikkoja cleantechin parissa olisi 40 000 vuoteen 2020 mennessä. Kasvuyrityksillä riittää rohkeutta ja kunnianhimoa, joten ne ovat alusta alkaen pyrkineet voimakkaasti kansainvälistymään ja vientiin on panostettu. Toki myös itse ala on globaali, sillä ympäristöasiat eivät rajoitu maan rajojen sisäpuolelle.

Suomi hallitsee tällä hetkellä noin prosentin osuutta maailman cleantech-markkinoista, mutta mahdollisuuksia suureen kasvuun on. Yksi haasteista on Suomen koko. Meillä suureksi luokiteltava yritys näyttää Kiinan näkökulmasta edelleen melko pieneltä. Toisaalta Suomen kokoisessa maassa esimerkiksi patentin hakeminen uusille innovaatioille on huomattavasti nopeampaa ja sujuvampaa kuin monessa suuremmassa maassa. Tämä parantaa merkittävästi kilpailukykyä nopeasti toimivilla markkinoilla. Suomalaisista yrityksistä maailmanlaajuista cleantech-osaamista edustavat tällä hetkellä mm. Kone, UPM, Stora Enso ja Neste. Start up -yrityksistä huikeassa nousussa on viime aikoina ollut Oulu Water Alliance, jonka erikoisosaamista ovat vedenpuhdistuslaitteistot, joita voidaan hyödyntää mm. kaivosteollisuudessa.

Suomalaiset yritykset uskovat tulevaisuuteen

Suomalaiset cleantech-yritykset ovat kaikki verrattain nuoria, suurin osa yrityksistä on perustettu viimeisen 20 vuoden aikana. Kasvu on ollut kuitenkin todella nopeaa. Yritykset itse uskovat vahvasti tulevaisuuteen ja kasvun jatkumiseen. Kasvua haetaan kehittämällä edelleen tuotteita ja palveluita, tekemällä entistä enemmän yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa ja panostamalla reippaasti vientiin ja kansainvälistymiseen. Suurimpana haasteena yritykset pitävät alalla vallitsevaa kilpailua. Suomella on kuitenkin monia vahvuuksia kilpailijoihin nähden ja maalla hyvä maine cleantech-markkinoilla.

Comments are closed.