Suomalainen terveydenhuolto

Suomessa terveydenhuoltojärjestelmän perustana ovat julkiset terveydenhuollon palvelut, ja näihin on jokaisella maassamme asuvalla oikeus. Julkisen vallan on Suomen perustuslain mukaan turvattava ihan jokaiselle riittävät, asianmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Erinomainen asia, eikö totta! Perusterveydenhuolto on kaikille varmistettu lailla, ja jokainen voi halujensa ja kykyjensä mukaan myös esimerkiksi ottaa yksityisen sairausvakuutuksen, ja käydä yksityisellä lääkäriasemalla. Miten kaikki oikein käytännössä hoituu, ja onko kaikki sujunut yleisesti ottaen hyvin? Keskusteluahan käydään aika ajoin kiivaasti esimerkiksi terveydenhuollon resurssien riittävyydestä. Katsotaanpa hieman aihetta lisää.

Järjestelyt

Julkisen terveydenhuollon palvelun järjestämisestä vastaavat kunnat sekä kuntayhtymät. Kunta voi tuottaa palvelut itse, tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Palvelut voidaan hankkia myös yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä. Rahoitus hoituu verotulojen ja palveluista perittävien asiakasmaksujen avulla. Terveydenhuoltoa myös tietysti valvotaan. Sitä ohjataan lainsäädännöllä, suosituksilla ja ohjeilla, valtionosuusjärjestelmällä ja valvonnalla. Ylimpänä instanssina toimii sosiaali- ja terveysministeriö, ja sen alaisia virastoja ovat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus eli Fimea ja Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto eli Valvira.

Viimeksi mainittu yhdessä aluehallintovirastojen kanssa vastaa terveydenhuollon valvonnasta. Julkisen terveydenhuollon lisäksi terveyspalveluja tarjoavat siis myös yksityiset yritykset, järjestöt ja itsenäiset ammatinharjoittajat. Kela myös korvaa osan yksityisestä terveydenhuollosta tulevista kustannuksista sairausvakuutetuille Suomessa asuville henkilöille. Voidaan sanoa, että meistä pidetään oikein hyvää huolta!

Mitä oikeastaan kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan? Sillä tarkoitetaan julkisesti rahoitettuja palveluja, ja sitä sovelletaan kaikkeen julkiseen tai sairausvakuutuskorvaukseen oikeuttavaan yksityiseen terveydenhuoltoon, ja myös tilanteeseen, jossa potilas menee hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Olemme siis turvattuja aika monessa muussakin maassa kuin Suomessa. Pääsääntöisesti palveluvalikoimaan kuuluvat lääke- ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, tutkimukset sairauden toteamiseksi, hoito ja mahdollinen kuntoutus.

terveydenhuolto

Tavoitteena on, että suomalaisessa terveydenhuollossa on käytössä vain vaikuttavat, kustannuksiltaan hyväksyttävät ja turvalliset menetelmät, joten palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu sellainen toiminta, jossa saavutettavan terveyshyödyn kannalta on kohtuuttoman suuret riskit potilaalle, tai jos toiminnan vaikuttavuus on vähäinen ja kustannukset kohtuuttomat terveyshyötyyn nähden. Resursseja ei siis tuhlata riskialttiisiin ja järjettömiin, mutta kalliisiin hoitoihin.

Suomessa on käytössä myös omahoidon käsite. Se tarkoittaa sitä, että jokainen pitää huolta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, ja pyrkii sairauksien ennaltaehkäisyyn ja sitoutuu noudattamaan saamiaan hoito-ohjeita mahdollisimman hyvin. Käytännössä esimerkiksi diabetesta sairastava pyrkii ruokailussaan ja elämäntavoissaan tarvittaviin terveellisiin muutoksiin, ja tukee näin itse saamaansa hoitoa ja lääkitystä.

Onnistumisesta

Kuinka olemme onnistuneet terveydenhuollossamme? Ainakin kansainvälisesti ajatellen erinomaisesti. Eräs tutkimus, joka julkaistiin Lancet -tiedelehdessä, kertoo että Suomen terveydenhuolto on maailman parasta, laadukkainta ja kustannustehokkainta. Sen mukaan meillä julkisesti rahoitettu terveydenhuolto on laatunsa lisäksi myös saatavuudeltaan parasta yhdessä muun muassa Islannin, Norjan, Sveitsin ja Australian kanssa. Ei hassumpaa! Tutkimus on ollut myös hyvin kattava, sillä sen takana on monen sadan tutkijan maailmanlaajuinen verkosto, joka on kerännyt ja analysoinut kaiken saatavilla olevan tiedon eri maiden terveydestä ja terveydenhuollosta. Lancet -lehdessä on myös verrattu sitä, kuinka paljon eri maissa terveydenhuolto on maksanut suhteessa saavutettuihin tuloksiin, ja myöskin kuinka tasaisesti terveydenhuolto ja maksuvelvollisuudet ovat jakautuneet väestössä.

Tämänkin vertailun perusteella Suomessa on erinomainen hinta-laatusuhde. HUSin toimitusjohtajan mukaan voidaan jopa sanoa, että Suomessa on nyt saavutettu terveydenhuoltojärjestelmä, joka on tehokkuudeltaan, kattavuudeltaan, oikeudenmukaisuudeltaan ja laadultaan suhteessa kustannuksiin parasta minkä ihmiskunta on missään koskaan saavuttanut. Melko paljon sanottu. Mutta itse kyllä loppukaneetiksi toteaisinkin, että jos minun on pakko sairastua, teen sen kyllä mieluiten täällä koti-Suomessa.

Comments are closed.